Подробности на снимка

Производител на фотоапарат Nikon Corporation Модел на фотоапарат NIKON D40
Отвор f/5,6 Цветово пространство sRGB
Стойност на експониране 0 EV Програма за експониране Unknown: 0
Време на експониране 1/500 sec Светкавица No Flash
Дължина на светкавица 66 mm ISO 320
Режим измервач Pattern Дата/Час 2008:09:22 01:50:04
Ориентация 6: 90 deg CCW Мярка за разделителна способност Inch
Разделителна способност по X 300 dots per ResolutionUnit Разделителна способност по Y 300 dots per ResolutionUnit
Компресия Jpeg Compression Контраст 1
Режим на експониране 0 Насищане 0
Тип сцена Directly Photographed Острота 0